• Vad elektricitet är vad den används till och varifrån den kommer.
  • Varför det är viktigt att lära sig ellära.
  • Vad ström, spänning, resistans, effekt och energi är och vad skillnaderna är mellan dem.
  • Hur Ohms lag fungerar och hur den används.
  • Vad är ledningsresistans.
  • Hur man mäter elektricitetens olika storheter.
  • Hur man använder Kirchoffs lagar i olika beräkningar.
  • Vad som skiljer en seriekoppling ifrån en parallellkoppling.
  • Vad som skiljer växelström ifrån likström.
  • Vad magnetism och induktion är och hur man drar nytta av dessa i elektromagneten och transformatorn.
  • Principerna bakom likströmsmotorn.
  ellara 003  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -