Kursen ger kunskap i installation av elmotorer med tillhörande skyddsanordningar, installation av styrutrustning för styrning av elmotorer samt installation av varvtalsreglering och mjukstartare.

Lagar och andra bestämmelser om säkerhet inom området, standarder. Val av ledningar med hänsyn till störningar och olika miljöer. Eleven får kunskap inom driftsättning och underhåll av elmotorer med tillhörande skyddsanordningar, styrutrustningar och automatikutrustningar.

Dokumentation gällande elmotorer, styrutrustningar och automatikutrustningar samt felsökning och felavhjälpning av elmotorer med tillhörande skyddsanordningar, styrutrustningar och automatikutrustningar.


Kurskod: INSELS0

 

  elmotorstyrning 001  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -