Eleven får kunskap om systemfunktioner, tekniska begrepp, beteckningar, symboler och enheter inom området värme och ventilation, t.ex. luftbehandling, värmeväxlare, panna, varmvattenberedare, spjällmotor, radiatorslinga, tidkanal, fjärrvärme, varmvattencirkulation, shuntventil, expansionskärl, säkerhetsventil, närvarostyrning, koldioxidstyrning, datorhuvudcentral och datorundercentral. Grundläggande systemfunktioner, tekniska begrepp, beteckningar, symboler och enheter inom området fastighetsstyrning, t.ex. konstantljusreglering, kopplingsur, tidkanal, närvarostyrning, skymningsrelä, ljusrelä och ljussensor.

Vanligt förekommande informationstekniska standarder inom fastighetsautomation. Vanligt förekommande automationsenheter och drifttekniskt övergripande system inom fastighetsautomation, systemlösningar för olika funktioner inom fastighetsautomation samt hur de kan integreras och samverka. Ger kunskap kring utveckling och framtid inom fastighetsautomation, planering, installation, konfigurering, programmering och driftsättning av vanligt förekommande automatiseringar långt ut i fastigheter, till exempel belysning eller solavskärmning. Kursen behandlar behörigheter och sociala aspekter vid arbete i fastigheter, till exempel vilka arbeten som kräver vilken behörighet samt tolkning av kundkrav och översättning av dessa till en teknisk lösning. Metoder för att mäta ljusstyrka och vindstyrka samt funktioner hos regnsensorer, spänningar och standardiserade analoga signaler i fastigheter. Risker och säkerhet vid arbeten i fastigheter, t.ex. brandrisker och risken att lösa ut brandlarm eller inbrottslarm. Tolkning av kravspecifikationer och dokumentation, dokumentation av arbeten samt förebyggande och avhjälpande underhåll inom fastighetsautomation.

Innehåll:

Introduktion
Värme och Kyla
Belysning
Ventilation
Larm och säkerhet
Styrning och reglering
Samverkan
Framtiden

Kurskod: LINSELI0

 

  fastighetsautomation 001  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -