Competence Tool och dess författarverktyg Authoring Tool ger er möjligheten att mycket enkelt ta fram anpassat kurs-, test- och enkätmaterial. All uppföljning sker genom Competence Tool och ger en total överblick på person- och gruppnivå.

 - Kom igång och skapa interaktivt material direkt, Authoring Tool är enkel att använda direkt.

- Sprid kunskap enkelt genom eget inspirerande utbildningsmaterial.

- Testa om ni har tillräcklig kunskap inom era nyckelområden.

- Hantera undersökningar och utvärderingar genom enkäter.

 

 

 

Forfattarverkyget 001   Competencetool 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -