Många organisationer vill idag arbeta mer effektivt och rättvist med individuell lön. Lönekopplingen från Competence Tool säkrar att löneuträkningen verkligen utgår ifrån de kompetenskrav och från den mångkunnighet som är bestämd för befattningen eller avdelningen.

- Hantera individuell lön rättvist och enkelt.

- Uppdaterade kompetensprofiler och aktuellt nuläge för personalens kompetensprofiler ger ett mycket bra underlag för kompetensbaserad lön.

- Lönerapporter skapas från Competence Tool där löneformler hanterar kompetenssummeringen.

 

individuell lon 001   Competencetool 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -