Sulfatmassatillverkning

FÖR DIG SOM VILL VETA

 • Hur och vad vi använder i veden?
 • Vilka är de aktiva kokkemikalierna?
 • Vad innebär silning och tvättning?
 • Vad händer i ett syrgassteg?
 • Varför bleker man pappersmassa?
 • Vad innebär torkning av massan?
 • Viktiga kvalitetsaspekter.
 • Vad händer i indunstningen?
 • Hur fungerar en sodapanna?
 • Hur får vi tillbaka kokkemikalierna?
 • Hur genereras energin?
 • Vad innefattar vitlutsberedningen?
 • Är kausticering och mixeri samma sak?
 • Vad händer i mesaugnen?

MÅL
Du skall efter genomförd kurs ha fått en god inblick i hur återvinningen i sulfatfabriken är uppbyggd. Hur de olika processavsnitten hänger samman och påverkar fabrikens kemikaliebalans.

MÅLGRUPP
För dig som oavsett befattning vill öka dina kunskaper om processerna i sulfatfabrikens återvinning.

MEDVERKANDE
P&L Nordic AB

 

 

 

 

 

 

Utbildningstider 2019:

23-26 april i Hässleholm

(med början från lunch 23/4 t.o.m lunch 26/4)

 

Priser:

9 900 SEK.

 

Kontaktpersoner:

Anders Engqvist

0451-74 44 17

 

 

Stefan Pettersson

0451-74 44 10

 

SkogTeknik 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -