• Ger en komplett förståelse för de grundläggande elementen i industriell kommunikation och digital överföring.
  • Vad är handskakning i kommunikationssammanhang?
  • Hur kan man få hög säkerhet i överföringen?
  • Hur känslig är kommunikationen för störningar?
  • Vad är topologi och vilka finns?
  • Olika accessmetoder typ Token Bus, Token ring och CSMA/CD.
  • Nätverk och fältbussar.
  • OSI-modellens princip.
  • Avancerad animering och simulering gör det möjligt att förstå.
  • OSI-modellen.

 

  Kommunikation 001  

LearnWARE 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -