Kursadministrationen i Competence Tool ger det stöd och hjälp som behövs för att effektivt och enkelt hantera de moment som administrationen kräver. Competence Tool hjälper även till med det flöde av händelser som ligger innan och efter själva kursen. Allt för att säkra att planeringsarbetet sker på rätt sätt och i rätt tid. Bokas kursen om så flyttas hela händelseflödet utan att ombokning behöver göras i kalendrar och andra stödsystem.

Forskning visar att huvuddelen av en människas kompetens är inhämtad i arbetet. Cirka 20 % inhämtas på kurs, och då är kunskapen främst av Varför-kunskap, det vill säga den viktiga kunskapen som är basen för all annan kunskap. Resterande 80 % lärs in samtidigt som arbetsuppgifterna utförs, och denna kunskap är främst av Hur-typ, det vill säga hur arbetsuppgifterna ska göras.

Competence Tool är utvecklat att ge stöd för både hantering av kurser OCH det dagliga lärandet Kallelser, utvärderingar mm kan nå deltagarna via papper, e-post eller kalender. Sköts automatiskt utifrån datum.

 

- Enkel och snabb administration med inbyggda arbetsflöde

- Hantera certifikat och återkommande

kurser/aktiviteter

- Automatiska utskick (kallelser, enkäter mm)

- Kurskatalog för interna- och externa deltagare
- Rollbaserade översiktsvyer

 

 

kursadministration 001   Competencetool 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -