Laboratoriecertifiering

Kursen ska ge en genomlysning av hela laboratoriearbetet och de förhållanden som styr laboratoriernas arbete. I de olika kursdelarna lägger föreläsarna tyngdpunkten på förståelsen av vald metod, krav på likformighet i laboratoriets arbetssätt och på de standardiserade metoder som används. Målet är att laboranten och laboratorieingenjörerna tillsammans ska kunna analysera laboratoriets resultat och kunna förbättra detsamma. Ett annat viktigt mål är att öka förståelsen för provresultatens betydelse fördriftpersonal och driftsledning.

 

MÅLGRUPP

Laboranter i massa- och pappersbruk, med erfarenhet från massa- miljö- eller papperslaboratorier. Driftoperatörer med laborativa uppgifter kan gå enskilda delar av Certifieringskursen, men kan då inte få certifikat.

 

FÖRKUNSKAPER

Laboranterna bör ha baskunskaper i matematik och kemi, alternativt ha betyg från gymnasieskolans kurser i dessa ämnen. Fysik är också bra att kunna, men inte absolut nödvändigt. Två års erfarenhet av laboratoriearbete krävs för att erhålla certifikat.

 

PROV

Efter varje etapp genomförs ett certifieringsprov på hemmaplan.

ÖVRIGT

Laborantcertifikatet kan erhållas efter två genomgångna och godkända etapper. Man kan själva välja att läsa kursen Kemiska analysmetoder och/eller Fysikalisk provning som en första del i certifieringen följt av Styrning, givare, mätosäkerhet och statistik som är obligatorisk. Du kan självklart läsa alla tre etappdelarna. Varje etapp är på tre dagar.
Två års erfarenhet av laboratoriearbete krävs för att erhålla certifikat.


OBS! Samtliga etapper kommer att genomföras i Stockholm.

 

MEDVERKANDE

MoRe Research

ANMÄLAN

Länk till anmälningsformulär!

KURSTIDER

Samtliga etapper STARTAR kl. 10.00 dag 1 och slutar kl. 15.00 dag 3.

     

 

Utbildningstider 2019/2020:

Etapp 1 (kemiska analysmetoder)
15-17 oktober - Stockholm

Etapp 2 (fysikalisk provning)
14-16 januari (2020) - Stockholm

Etapp 3 (obligatorisk)
24-26 mars (2020) - Stockholm
 

Utbildningstider 2020/2021:

Etapp 1
13-15 oktober - Stockholm

Etapp 2 
1-3 december - Stockholm

Etapp 3
16-18 februari (2021) - Stockholm
 

Priser:

Etapp 1 - 14 400 SEK.
Etapp 2 - 14 400 SEK.
Etapp 3 - 14 400 SEK. 

Kontaktperson:

Stefan Pettersson
0451-74 44 10

 

SkogCertifiering 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -