Hantera effektivt lärande på ett enkelt och roligt sätt för alla i organisationen. Competence Tool är en komplett plattform för att hantera olika typer av lärande.

I Competence Tool är e-utbildningar enkelt administrerade och hanterade, oavsett om de är framtagna i Competence Tool eller inköpta parallellt med pdf dokument och andra typer av dokument.

Utbildningarna kan enkelt sökas från kurskatalog men kan även kopplas till de kompetenser som finns för en yrkesroll. På detta vis får du en effektiv och behovsstyrd utbildning.

 

- Sök, välj och starta e-utbildning enkelt genom Competence Tool

-  Hitta enkelt rätt e-utbildning för din roll

Styr lärandet till individ

-Hantera företagsgemensam och lokal e-utbildning via gemensam katalog

Hanterar SCORM 2004 edition 3 och 4.

 

 

LMS 001   Competencetool 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -