Kursen ger eleven kunskap inom uppbyggnad och funktion hos vanliga larm-, övervaknings- och säkerhetssystem samt risker vid installation av larm och säkerhetssystem. Försäkringsbolagens krav på installationer och installatörer. Planering och genomgång av ritningsunderlag inför installation av anläggningar för larm-, övervaknings- och säkerhetssystem.

Kursen behandlar också krav på registrering och dokumentation av utfört arbete samt kunskap i installation, driftsättning och provning av mindre anläggningar för inbrottslarm, brandlarm och passerkontroll. Installation, integrering, driftsättning och provning av mindre trådlösa system och enheter för larm och övervakning.

Olika typer av verktyg, instrument och övrig utrustning. Vanliga mätinstrument och hjälpmedel för felsökning samt metoder för felsökning och reparationer i larm-, övervaknings- och säkerhetssystem.

Kurskod: LARLAM0

 

  larm sakerhet 001  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -