Kursen ger kunskap om logiska grundfunktioner för olika styrtekniska lösningar, diskreta mätgivare, till exempel induktiva givare, kapacitiva givare, optiska givare och lägesgivare. Relästyrning av till exempel motorer och lampor. Eleven får kunskap om beteckningar, märkningar och symboler för pneumatisk och hydraulisk styrning samt dimensionering av pneumatisk och hydraulisk styrning. Uppkoppling av pneumatisk eller hydraulisk styrkrets.

Funktionsbeskrivningar och ritnings- och schemaunderlag för styrtekniska anläggningar. Kursen behandlar vanligt förekommande styrda storheter och enheter inom mät- och styrteknik, till exempel belysning, pneumatiska och hydrauliska ventiler, reläer, kontaktorer, temperatur, tryck och nivå.

Eleven lär sig om vanligt förekommande begrepp och uttryck inom mät- och styrteknik, till exempel diskreta I/O (input/output), relä- och transistorutgångar, garanterad svarstid, väg-tiddiagram, flödesschema, galvanisk isolering, NPN/PNP, sink/source, polaritetsskydd och kortslutningsskydd. Metoder för dokumentation av styrtekniska anläggningar, till exempel skapande av ritningar.

Innehåll:
Introduktion
Logiska grundfunktioner
Packmaskin
Pneumatik
Hydraulik
Givare
Signalhantering
Sekvensprogrammering
Kulhiss

Kurskod: MÄTMÄO0

 

  Mat styrteknik 001  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -