Låt medarbetarsamtalen bli ett effektivt verktyg för utveckling av medarbetaren. Sätt samtalen direkt i ett sammanhang genom tydlig koppling till personens kompetens och eventuella gap, till personens utvecklingsplan och till organisationens kurskatalog.

Competence Tool hjälper dig med att:

- Hantera och boka samtal via Competence Tool

- Enkelt för chef och medarbetare att läsa anteckningar från tidigare samtal, allt digitalt signerat

- Koppla dokument till unikt samtal

- Hantera olika samtalstyper såsom löne- uppföljningssamtal mm.

- Logga de viktiga samtalen enkelt och konkret på ett behörighets skyddat sätt

- Boka genom Competence Tool och få samtalstiden i kalendern

- Logga även andra viktiga samtal såsom lönesamtal, uppföljningssamtal mm.

 

Samtal 001   Competencetool 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -