Kursen ger eleven kunskap om elarbete, mekaniskt arbete och enklare programmering av styrenheter. Eleven lär sig att tolka ritningar och manualer samt uppbyggnad av mekatroniska system från sensor, via styrenhet, till aktuator. Kunskap om hur logiska grundfunktioner kan användas för olika styrtekniska lösningar samt tekniska lösningar i vardagen för omvandling av energi, materia eller information.

Grundläggande mekaniska begrepp, till exempel hävstång, block, lutande planet, fackverk och balk. Kursen behandlar grundläggande elektriska storheter och begrepp, till exempel laddning, ström, spänning, resistans, sluten krets men också mätning av olika mekaniska och elektriska storheter.

Innehåll:
Introduktion - Styrsystemet i helhet - Givare och styrdon - Logiska kopplingar - Timer och räknare - Kulhiss - Ritningar och manualer - Mekaniska begrepp - Elektriska begrepp

Kurskod: MEKMEK01

 

  mekatronik 001  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -