Tomt    
   

Trollhättans tomt utbildar sin personal i Begränsad behörighet 1.
Efter en inledande kartläggning sker nu kompletterande teoretiska studier med start 7/5. 
De kompletterade studierna sker med våra LearnWARE produkter som kombineras med lärarledd introduktion och e-support under studiernas gång.

Ansvarig genomförare är Ingemar Fransson

KONTAKT

0451-74 44 00 -  

 

 

 


 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -