POL 100    
   

Utbildning i PLC-system S5 kommer att genomföras för både SCA i Falkenberg och för AstraZeneca i Södertälje. Det finns en stor mängd av detta system kvar ute i verksamheterna och personal behöver ”nyutbildas” även på gamla system. Utbildningarna kommer att genomföras i februari – mars.

KONTAKT

0451-74 44 00 -  

 

 

 


 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -