Marcus Algotsson, ansvarig utveckling LearnWARE
 
Varför skulle du rekommendera någon att börja jobba på P&L?
P&L har ett väldigt kul gäng. Med stora möjligheter att vara med att påverka både sin egen och företagets utveckling.
 
Vad skulle få dig att byta jobb?
Om det skulle bli mer byråkratiskt, med längre beslutsvägar. 
 
Vad är det allra bästa med P&L?
Möjligheten att utvecklas i sin roll, och möjligheten att själv bestämma i vilken riktning denna utveckling går. 
 
På vilket sätt utvecklas du i P&L?
Nu har jag ju varit med under ganska många år. Under dessa år har jag jobbat med olika saker och fått utvecklingsmöjlighet inom flera olika område. Det har också inneburit att jag har fått prova på olika delar inom företaget. Just nu är min största utmaning att leda utvecklingen av våra LearnWARE.
 
 

Produkt startpage 003

js 2014 bild

aj 2014 bild

tk 2014 bild

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -