Thomas Kullman, affärsområdesledare
 
Varför skulle du rekommendera någon att börja jobba på P&L?
Ett händelserikt företag med möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling, ett företag som ger väldigt mycket om du är redo att ge lite av dig själv gällande entusiasm, engagemang, vilja och arbetsmoral.
 
Vad skulle få dig att byta jobb?
Ägarmöjligheter i bolag, avsevärt mycket högre lön, nya möjligheter…
 
Vad är det allra bästa med P&L?
Att du får vad du ger!
 
På vilket sätt utvecklas du i P&L?
Jag har under mina år tvingats att vidga mina vyer och ta ordentliga kliv ut från min komfortzon vilket har föranlett till att jag har utvecklats både i min yrkesroll och som person.
Vi har en organisation som aldrig sover, här driver vi varandra och du stimuleras kontinuerligt med nya arbetsuppgifter efterhand som du ”växer” i din kostym. Kollegor som pushar och stöttar är en självklarhet i P&L.
 

Produkt startpage 003

js 2014 bild

aj 2014 bild

tk 2014 bild

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -