Målgrupp
Operativ personal i fjärr- och kraftvärmeverk.

Kunskapsmål
Att ge kursdeltagaren kunskaper och verktyg för att kunna optimera driften i den egna anläggningen med miljö, effektivitet och säkerhet i fokus.
Att ge kursdeltagaren tillgång till ett nätverk bestående av certifierade operatörer i andra verk, lärare, experter och forskare.
Att ge en samlad bild av fjärr- och kraftvärmeverkens betydelse i ett nationellt och internationellt energiperspektiv.

Genomförande
Utbildningen består av tre kursetapper under sex månader, kompletterat
med kvalificerade arbeten på egen anläggning i mellanperioderna.

P&L Nordic använder sig av Problembaserat Lärande, dynamiska gruppuppgifter, erfarenhetsutbyte och teori. En väl beprövad och mycket verkningsfull metodik. Grupparbeten och hemuppgifter är nivådifferentierade vilket ger utmaningar för alla deltagare i utbildningarna. Olika test och prov ingår i utbildningen och syftar till att säkerställa inlärningseffekten, samt att ge tillfälle till erfarenhetsbaserade diskussioner.

Ur kursinnehållet

 • Bränslen
 • Eldningsanordningar
 • Olika panntyper
 • Förbränningsteknik
 • Matarvatten
 • Vattnets cirkulation och ångbildning
 • Styr och reglerteknik
 • Energiteknik
 • Rökgasrening
 • Säkerhet
 • Miljöteknik
 • Utbildningskrav från AFS2017:3


Kurstider
Alla etapper startar kl. 09.15 dag 1.
Alla etapper slutar kl. 15.00 dag 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningstider 2017:

FULLBOKAD

Etapp 1 (Kursstart 1)
25-27 april i Stockholm

Etapp 2
26-28 september i Stockholm

Etapp 3
28-30 november i Stockholm

 

Etapp 1 (Kursstart 2)
3-5 oktober i Stockholm

Etapp 2
12-14 december i Stockholm

Etapp 3 (2018)
13-15 februari i Stockholm

 

Utbildningstider 2018:

Etapp 1 (Kursstart 1)
24-26 april i Stockholm

Etapp 2
4-6 september i Stockholm

Etapp 3
4-6 december i Stockholm

 

Etapp 1 (Kursstart 2)

16-18 oktober i Stockholm

Etapp 2 (2019)
15-17 januari

Etapp 3 (2019)
19-21 mars

Priser:
Kurspriset är 42 600 SEK exkl. resor, kost och logi. Fakturering sker efter varje etapp med 14 200 SEK. Vi lämnar offert till företag som önskar certifiera merparten av de anställda.

Kontaktperson:
Anders Engqvist
0451-74 44 17
 

FjarrKraftvarme logo

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -