1. Före din ansökan

Innan du gör din ansökan behöver du kontrollera:

  • Att du har de förkunskaper som krävs för att söka utbildningen dvs den grundläggande behörigheten samt de ev. särskilda förkunskapskraven som står beskrivna under fliken "Mer info"
  • Att de betyg/intyg som visar att du har förkunskaperna också finns som filer på din dator. (Använd scanner eller digitalkamera). Lägg gärna in alla i ett och samma word-dokument innan du laddar upp det.

 

För att din ansökan till Automationsingenjör skall vara komplett måste följande bifogas:

  • Slutbetyg från fullständigt gymnasieprogram (gymnasium/Komvux) alt. utländska betyg bedömda av VHS/UHR
  • Ev. samlade betygsdokument som styrker de särskilda förkunskaperna (om detta inte framgår av slutbetyget)

 

2. Ansök
Här hittar du ett dokument som steg för steg beskriver hur du anmäler dig.
Anmälning, steg för steg (.PDF)

steg 2014


Klicka på knappen nedan för att registrera ett konto. Du kommer inom 1-2 dagar att få ett e-post meddelande när du blivit aktiverad i systemet. Först då kan du gå in och anmäla dig.

anmalning knapp 2014

 

Logga därefter in, välj utbildning, fyll i din ansökan samt bifoga de dokument som krävs (följ instruktionerna i dokumentet).
Har du några frågor kring din ansökan är du varmt välkommen att kontakta
Hans Maunsbach,

Har du problem med att registrera dig eller att ladda upp dokument kan du kontakta:
Ann Jacobsson, - 0451-74 44 35

Vi tar tyvärr inte emot ansökningar, betyg eller intyg via post eller e-post, de måste laddas upp i CompetenceTool.

 

3. Vi bedömer din behörighet
Efter det att din ansökan har kommit in, tittar vi på de betyg och intyg som bifogats ansökningshandlingarna. Vi bedömer om du har den behörighet som krävs för utbildningen. Är du behörig går du vidare till nästa steg.

 

4. Urval
Om antalet behöriga sökande överstiger antalet studieplatser görs ett urval. Målet med urvalet är att de som slutligen antas till utbildningen är de personer som bedöms ha de största möjligheterna att tillgodogöra sig utbildningen.
Till utbildningen Automationsingenjör baseras urvalet på resultatet från särskilda prov. Antagningen baseras därmed inte på betygssnitt eller poängsnitt på gymnasiebetygen.

 

5. Antagningsbesked
De behöriga sökande med bäst resultat från urvalet antas sedan till utbildningen och några får reservplatser. Antagningsbesked skickas ut per mejl via Competence Tool senast sista veckan i juli.

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -