YH 300

Utbildningen leder till yrkesroller som automationsingenjör, driftsättare, processingenjör samt service/underhållsingenjör.

Exempel på företag med behov av Automationsingenjörer:

Absolut DaniscoSugar AstraZenica  Beijer
AF  Pagen Kinnarps SKF
poyry  sandvik Tetra Pak  rejlers 

 

 

F A K T A R U T A

 

Tyvärr beviljade inte Yh-myndigheten oss att starta distansutbildningen denna gången, men vi kommer att söka igen för att få en start 2017.

 

Du kan därför bara söka vår Automationsingenjörsutbildning på heltid i Malmö eller registrera dig för 2017.

     

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskap om:

 • Ha ingående kunskaper om de delar som ingår i ett automationsprojekt.
 • Allt från projektplanering, budget, elkonstruktion, hårdvarukonfiguration, programmering, till drifttagning, dokumentation och utbildning av slutanvändare.
 • Ha sådana grundläggande kunskaper om internationella sociala koder att han/hon självständigt kan representera sitt företag utomlands.
 • Har sådana kunskaper i styrteknik, reglerteknik, servoteknik och operatörssystem att han/hon självständigt kan ansvara för valda delar i ett automationsprojekt.
 • Ha sådan grundläggande kunskap om teknisk engelska, så att manualer mm obehindrat kan läsas och användas.
 • Ha grundläggande kunskaper om olika internationella och kundspecifika standarder för automationslösningar.
  bild 01 kvinna
     

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha färdigheter i att:

 • Praktisk färdighet i att använda flera av de större systemleverantörernas verktyg för programmering av styr- och reglersystem.
 • Kunna hitta och använda den dokumentation som systemleverantörer tillhandahåller, ofta på engelska.
 • Skriva pedagogiska användarmanualer och komigång dokument.
 • Kunna använda och anpassa automationslösningen efter de kundspecifika standarder som många slutkunder idag kräver.
  FMS 01
     

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kompetenser för att:

 • På egen hand kunna representera sin arbetsgivare gentemot kunder i ett internationellt automationsprojekt.

Behov av denna kompetens finns i tillverkande företag med verksamhet över hela världen samt stora och små konsultföretag som hyr ut sin kompetens till dessa företag. Samtliga företagstyper finns representerade i vår ledningsgrupp för utbildningen och har medverkat vid framtagningen av utbildningen.

En automationsingenjörs arbetsplats är ofta arbetsgivarens kunder. Han deltar i projektering och kalkylering samt genomförande av automationsprojekt. Man kan också få arbete i ett närområde hos ett producerande företag.

Automationsingenjören erhåller en examen med Europass som ger tillträde till arbetstillfällen inom hela EU.

   bild 01 man
     
Är det lätt att få jobb efter utbildningen?
I ledningsgrupper sitter företag från industrier som ser elever från utbildningen som mycket intressanta att anställa.
Gilla oss FB

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -