Inom många verksamheter är det av största vikt att veta vem som har eller vem som behöver vissa kurser eller certifikat.

Många av dessa kurser eller certifikat är styrda av lagar och förordningar och kan inte ignoreras. Competence Tool hjälper er att hantera detta på ett enkelt och effektivt sätt.

Competence Tool innehåller även funktioner finns för att säkra upp att personer/konsulter eller entreprenörer har genomgått Era krav på inpasserings och/eller säkerhets-utbildningar innan de anländer till arbetsplatsen.

Competence Tool hjälper er att:

- Säkra upp kompetensen på extern personal, entreprenörer konsulter mm enkelt och systematiskt.

- Hantera inpasseringstester och säkerhets-genomgångar för extern.

- Säkerhetgenomgång för entreprenörer innan ankomst.

- Tester och information för extern personal.

 

 

 

Lagen 001   Competencetool 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -