Innehåll:

 • Introduktion till schema och ritningar.
 • De vanligaste symbolerna, deras funktion samt foto på dem.
 • Olika sätt att rita schema.
 • Motorstarter, t ex Y-koppling, D-koppling samt Y/D-start.
 • Huvudkretsschema och manöverkretsschema för Y/D-start.
 • Kabelmärkning av yttre apparater samt interna förbindningar i skåpet.
 • Yttre och inre förbindningstabell.
 • Vanligt förekommande arbetsuppgifter, att lägga till funktion i en befintlig anläggning och att dokumentera detta. T ex en driftlampa eller en ny motorgrupp.
 • Inkoppling av start-och stoppfunktioner.
 • Nödstopp och säkerhetsrelä.
 • Felsökning.

 

  shemalasning 001  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -