Kursen ger kunskap för grundläggande servicekoncept, funktioner och begrepp samt betydelsen av god kundservice. Eleven får insikt i arbete med service vid försäljning av olika slags produkter och tjänster. Kursen visar säljarens arbetsuppgifter i olika branscher och service i olika typer av verksamheter samt attityder och värderingar i servicesituationer.

Verbal och ickeverbal kommunikation samt olika kulturella kommunikationsmönster och förhållningssätt i hur man agerar i olika kund- och servicesituationer. Eleven får insikt och kunskap om konsumentlagar och god säljetik, betalningssätt och betalnings-former samt arbetsmiljö och säkerhet, till exempel säkerhetstänkande och säkerhetsregler i yrken och organisationer inom handels- och tjänstesektorn.

Tillämpning av ergonomiska och miljömedvetna arbetssätt inom olika serviceyrken, till exempel yrkena säljare, kundmottagare och administratör. Metoder för utvärdering av service samt datorstöd i service- och säljarbetet.

Kurskod: FÖSSEV0

 

  servicekunskap 001  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -