Målgrupp
Pannoperatörer

Kunskapsmål
Att ge kursdeltagaren kunskaper och verktyg för att kunna optimera driften i den egna anläggningen med miljö, effektivitet och säkerhet i fokus.
Att ge kursdeltagaren inblick i kravet och innehållet från AFS 2017:3.
Att ge kursdeltagaren en preparandutbildning för att möjliggöra att klara personcertifierings test mot AFS 2017:3.

Genomförande
Utbildningen består av 3 st utbildningsdagar.

Ur kursinnehållet

  • Energiteknik –termodynamik. Överhettning och fasomvandling, SI-enheter
  • Styr och reglerteknik
  • Panntyper- varmvattenpanna, hetvattenpanna, ångpanna, ångpanna överhettad ånga, hetoljepanna, eldrörspanna
  • Hetolja
  • Bränslen
  • Säkerhet- kritiska tillstånd, risker uppstart/nedeldning, nödsituationer
  • Pannans säkerhetsutrustning
  • Larm- kritiska och säkerhetsrelaterade
  • AFS2017:3

Kurstider
Alla dagar börjar kl 08:00 och slutar 16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utbildningstider 2019: 

Tillfälle 1: 15-17 oktober 2019  - Karlstad

Tillfälle 2: 12-14 november 2019 - Växjö

Tillfälle 3: 12-14 november 2019 - Växjö

 

Priser:

Kurspriset är 14 400 SEK exkl. resor, kost och logi. Fakturering sker avslutad utbildning. Vi lämnar offert till företag som önskar certifiera och utbilda alla sina anställda.

 

Kontaktperson:

Mats Petersson
0451-74 44 11
 

FjarrKraftvarme logo

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -