Innehåll:

  • En komplett bilfabrik, med lager, bearbetning och teststation.
  • Hur styra de olika delarna med olika PLC som knyts ihop med ett nätverk?
  • Avancerade beräkningar med PLC.
  • Utökade instruktioner och struktur för program i nätverk.
  • Programmering med Instruktionlista, funktionsblock eller Ladderdiagram.
  • Konfigurering av nätverket.
  • Program för master och slavar i PROFIBUS DP.
  • Konfigurering och programmering av operatörsterminal.
  • Programmering enligt IEC 61131-3.

 

 

  styrteknik 003  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -