Vad innehåller en LearnWARE som gör den så bra?

  
  LearnWARE 300

Manus

Kriterierna för att bli utvald som manusförfattare till en LearnWARE är att man skall ha en ”mycket god kunskap” i teknikområdet och ett naturligt pedagogiskt utbildningssätt. Manus och fakta är speciellt i LearnWARE eftersom den digitala tekniken tillåter en mängd olika utbildningsfördelar. Vi använder bara de bästa manusförfattarna för att skapa våra LearnWARE.

 

Aktivitetspoäng

Med hjälp av aktivitetspoängen ser läraren att eleverna tagit del av djupinlärningen. Vi har lagt ut ett antal aktivitetspunkter där eleven får poäng om han är aktiv och jobbar bra i produkten.

   

 

       

Simuleringar

Simuleringar som motiverar eleverna att lära sig komplexa och invecklade tekniker på ett enkelt sätt. Det som skiljer LearnWARE mest mot konventionell utbildning så som böcker är rörliga bilder och simuleringar. Man kan snabbt och enkelt se vilka följder som blir resultatet av sitt handlande.

 

Färg, form och animationer

Vi tycker att det är viktigt att produkterna känns nya och fräscha för att lättare fånga upp elevernas intresse. Färg och form gör att tråkiga utbildningsdelar kan kännas lättare och roligare. Rörliga bilder och rörliga skeenden tillsammans med interaktivitet och ljud är det som man aldrig kan skapa i traditionell utbildningsform så som böcker.

   

 

       

Test och feedback

LearnWARE testar eleven dels innan man startar produkten med diagnosiskt prov för att se vad man kan och sedan testas man under hela utbildningen. Detta ger både elev och lärare en bra feedback på vad man har förstått och vad man behöver läsa mer om.

 

Lätt att använda

Det är enkel att använda LearnWARE, all navigering är tydligt markerad och ligger på ett ställe. Alla PLC, regulatorer, reglerventiler likaväl som pneumatiska cylindrar beter sig precis som i verkligheten detta ökar inlärningen.

   

 

       

Uppföljning

Både lärare och elever kan lätt följa upp resultatet av arbetet i LearnWARE. Läraren får hjälp att följa elevernas arbete och att sätta betyg på hela klassen. Man får också en bra överblick på om någon behöver mer hjälp eller har halkat lite efter.

       

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -