Vedgård och rensericertifiering

MÅL

Kursen skall utveckla förmågan att planera, utföra och dokumentera drift och underhåll av arbete i vedgård och renseri utifrån begrepp som tillgänglighet, säkerhet, kvalitet, miljö och ekonomi. Kursen skall ge förutsättningar för att identifiera och föreslå lösningar till åtgärder för en effektivare och mer miljövänlig vedhantering och renseriprocess.

MÅLGRUPP

Vedgårds/renseripersonal med erfarenhet från massa- och pappersindustrin.

För utfärdande av certifikat krävs två års praktisk erfarenhet från vedgård och renseri.

PROV

I kursen ingår prov efter varje etapp, dessa är skriftliga och ger ett visst underlag för utfärdande av certifikat.

ANMÄLAN

Länk till anmälningsformulär!

KURSTIDER

Alla etapper STARTAR kl. 09.00 dag 1.

Alla etapper SLUTAR kl. 16.00 dag 3.

 

 

Utbildningstider 2019:

Etapp 1

5-7 mars - Stockholm

Etapp 2

7-9 maj - Plats bestäms senare

Etapp 3

8 – 10 Oktober - Plats bestäms senare

 

Priser:

Etapp 1 - 14 400 SEK.

Etapp 2 - 14 400 SEK.

Etapp 3 - 14 400 SEK.

Kontaktperson:

Stefan Pettersson

0451-74 44 10

SkogCertifiering 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -