Kursen ger eleven kunskap inom olika typer av ljuskällor för olika miljöer samt installation av olika ljuskällor. Lagar och andra bestämmelser om säkerhet inom området, standarder.

Kunskap i att utföra enklare ljusberäkningar med hjälp av olika hjälpmedel. Kunskap om val av ledningar med hänsyn till störningar och olika miljöer samt installation av styrutrustning och styrsystem. Driftsättning och underhåll av belysningsinstallationer.

Kursen erbjuder också kunskap för Dokumentation inom belysningsområdet samt felsökning och felavhjälpning av belysningsinstallationer.

  belysningsteknik 001  

LearnWARE 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -