Kursen behandlar Datorsystems uppbyggnad, komponenter och kringutrustningar, grunderna i OSI-modellen (open systems interconnection) och gällande standarder för datorkommunikation. Eleven får kunskap och kännedom om program, till exempel enklare kommunikationsprogram och applikationsprogram för mobila enheter samt enklare rit- och simuleringsprogram.

Eleven får bekanta sig med begreppen filer, filformat, komprimering och kryptering men även fältbussars användning inom till exempel industri-, el- och andra teknikområden. Kursen ger också en inblick i rutiner för säkerhetskopiering och installation av virusskydd samt ESD-säker hantering av mikroprocessorer och minnen (electro static discharge). Eleven ges en kännedom om planering, montering, konfigurering samt driftsättning av datorsystem för något av användningsområdena mätning, styrning, övervakning eller dokumentation.

I kursen behandlas Installation och konfigurering av applikations-program, installation och konfigurering av datorer i ett befintligt nätverk samt installation av skrivare och andra enheter i nätverk.

Innehåll:
Introduktion - Datorns uppbyggnad - Program och installation - Protokoll och OSI - Fältbussar och industriell IT - Säkerhet

Kurskod: DAODAT01a

  datorteknik 001  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -