Eleven får i denna kurs grundläggande förståelse för elarbeten såsom losskoppling/anslutning av apparater samt funktionsprovning. Eleven får också testa enklare verkstadsarbete som mjuklödning, skruvförband och popnitning samt kunskap i ritningsläsning inom verkstadsteknik.

Eleven får också kunskap om pressverktyg för olika kontakttyper, fästteknik, materialkunskap och mekanisk mätning. Kursen behandlar också handverktyg inom olika yrkesområden, elsäkerhet för person och egendom, egenkontroll, ergonomi, elsäkert arbete, kvalitetskrav, arbetsmiljö och säkerhet, säkerhet i heta arbeten, ställningsbyggande och arbete från stege.

Innehåll: Introduktion - Verktygslära - Ritteknik - Säkerhet - Verkstadsarbete - Elarbete - Mjuklödning och kontaktpressning

Kurskod: ELRELK0

 

  Elektromekanik01  

LearnWARE 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -