Kursen ger eleven insikt och kunskap om installationer av kraft- och belysningsanläggningar samt elmaterials olika egenskaper och användningsområden apparaters kapslingsklass och placering i olika miljöer. Lagar, standarder och andra bestämmelser om säkerhet inom området är andra saker som eleven får ta sig an.

Eleven får också förståelse för val av ledningssystem och förläggningssätt med hänsyn till ledningsburna störningar men även förläggning av kabel på olika underlag samt installation av rör, kanalisation och installation av kopplingsutrustning med tillhörande skydd.

Kursen behandlar också dokumentation och anvisningar rörande elinstallationsarbete, till exempel Allmän material- och arbetsbeskrivning för elektriska arbeten (AMA EL), avbrottsfri krafts (UPS-systemens) användning, funktion, säkerhet vid elinstallationsarbete och ergonomins betydelse vid elinstallationsarbete.

Eleven får arbeta med kontroll inför drifttagning och elarbetsansvar, dokumentation inom belysningsområdet samt felsökning och reparation av befintliga elinstallationer.

Kurskod: INSELI0

 

  Elinstallation 01  

LearnWARE 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -