Eleven kommer att få kunskap kring anslutning, losskoppling och funktionsprovning av apparater och utrustning samt montering och flyttning i befintliga gruppledningar. Kursen behandlar också elmotorer med enklare tillhörande startutrustningar, kopplings-utrustningar, apparatskåp och enklare styrutrustning. Kunskap om förläggning och anslutning av ledningar samt ritning och schemaläsning inom området.

Eleven får också kunskap om föreskrifter, standarder och bestämmelser enligt gällande behörighet och olika materials egenskaper och kapslingsklasser. Mätning av vanligt förekommande elektriska storheter. Begreppen elkvalitet och elektromagnetisk kompatibilitet. Kursen erbjuder också felsökning och underhåll av befintlig elutrustning, personligt skydd vid arbete med spännings-satta föremål och arbete nära spänning samt elfara för personer och egendom samt kontroll inför drifttagning.

Innehåll:
Introduktion - Installation fastighet - Regler och föreskrifter - Installation industri - Kontroll före i drifttagning - Elsäkerhet

Kurskod: ELRELF0

  elkraftteknik 001  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -