• Hur utför man mätningar i induktiva och kapacitiva kretsar med hjälp av analoga och digitala instrument samt med oscilloskop.
  • Hur gör man beräkningar i induktiva och kapacitiva kretsar med användning av formler och visardiagram.
  • Instrumentens inverkan på mätkretsarna.
  • På vilka olika sätt elektrisk ström kan alstras.
  • Komponenters egenskaper och användnings-områden.
  • Hur fasförskjutning uppkommer och vad den har för inverkan, samt hur man påverkar den.
  • Den elektriska strömmens verkningar.
  • Ekonomiska konsekvenser vid t.ex. dimensionering.

 

  ellara 001  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -