Ger eleven kunskap om olika elmotorers uppbyggnad och egenskaper, till exempel asynkronmotorn, AC-servomotorn, synkronmotorn, PM-motorn, olika stegmotorer och elektroniskt kommuterade motorer. Vanliga systemlösningar för elmotor-drivsystem, till exempel modulära PLC med färdiga funktionsblock samt dimensionering av elmotorer och mekanik utifrån nyckel-faktorer, t.ex. utväxling, tröghetsmoment, varvtal, moment och ström. Energieffektivitet hos elmotorer med ekodesignförordningen och riskanalys av elmotordrivsystem i anläggning.

Behandlar standarder, bestämmelser, begrepp och säkerhet inom området, till exempel maskindirektivet samt metoder för att mäta och åtgärda övertoner och reaktiva effekter i elmotordrivsystem.

Metoder för att mäta hastighet och position hos olika elmotor-drivsystem med till exempel takometer, resolver och olika pulsgivare. Eleven lär sig också metoder för att positionera samt styra eller reglera hastighet och moment för olika elmotortyper samt konfigurering av elmotordrivsystem för varvtalsreglering av el-motorer. Installation av elmotorer med tillhörande skydds-anordningar och installation av elmotordrivsystem.

Val av ledningar och jordningar med hänsyn till störningar, lagerströmmar och olika miljöer och dokumentation av elmotordrivsystem. Informationsteknik och fältbussar i elmotordrivsystem, till exempel CAN-buss (controller area network) med informationsutbyte mot överordnat system och AS-i (Actuator Sensor Interface) som kontrollerande säkerhetsbuss. Eleven lär sig driftsättning, felsökning, felavhjälpning och underhåll av olika elmotordrivsystem med tillhörande skyddsanordningar.

 

Kurskod: AUTELD0

  elmotordrivsystem 001  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -