BAKGRUND

Påbyggnadsseminarierna avser att vidmakthålla kompetensen hos certifierade operatörer och att informera om /utbilda på nyheter inom yrkesområdet.

MÅLGRUPP

Certifierad personal som arbetar med och kring fastbränsleeldade pannor, tekniker, arbetsledare eller driftsingenjörer.

MÅL

Deltagarna skall efter genomgången kurs:

Känna till EU-direktiv och övrigt EU-regelverk.
(NFS 2002:26 och 28 m.fl)

Känna till miljöaspekter vid förbränning av avfall.

Känna till förbränningsteknikens betydelse för produktion, ekonomi och miljö.

 

ANMÄLAN

Länk till anmälningsformulär!

 

 

Priser:

16 800 SEK.

Kontaktperson:

Anders Engqvist

0451-74 44 17

SkogTeknik 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -