Kokericertifiering

Utbildningen riktar sig till kokerioperatörer och till redan certifierade blekerioperatörer som även vill ha ett kokericertifikat. (Du som redan har ett blekericertifikat behöver endast gå etapperna 3 och 4 för att också få kokericertifikat och ett fiberlinjecertifikat.)

 

MÅL

Att ge förståelse och säkerställa grund- och spetskunskaper inom befattningsområdet, för att möjliggöra produktions- optimering baserad på erfarenhet och tekniskt kunnande samt att motivera till ett aktivt arbete med att optimera processerna med avseende på kvalitet, ekonomi, miljö och säkerhet.

 

MÅLGRUPP

Operatörer med erfarenhet som kokerioperatör. För utfärdande av certifikat krävs två års praktisk erfarenhet från befattning som kokerioperatör.

 

 

PROV

I kursen ingår prov för varje etapp. Dessa är skriftliga och utgör bland annat underlag för utfärdande av certifikat.

 

MEDVERKANDE

P&L Nordic AB, MoRe Research AB, Valmet, Dekra, Eurocon AB, Andritz, m.fl.

ANMÄLAN

Länk till anmälningsformulär!

KURSTIDER

Etapp 1 STARTAR kl. 09.00 dag 1.

Etapp 1 SLUTAR kl. 16.00 dag 3.

Etapp 2, 3, 4 STARTAR kl. 11.30 dag 1.

Etapp 2, 3, 4 SLUTAR kl. 13.00 dag 5.

     

 

Utbildningstider 2019:

Etapp 3
9-13 september - Plats bestäms senare

Etapp 4
18-22 november - Plats bestäms senare

Utbildningstider 2020:

Etapp 1
18-20 februari - Stockholm

Etapp 2
30 mars - 3 april 

Etapp 3
7-11 september

Etapp 4
23-27 november 

Priser:

Etapp 1 - 14 400 SEK.

Etapp 2 - 20 500 SEK.

Etapp 3 - 20 500 SEK.

Etapp 4 - 20 500 SEK.

Kontaktperson:

Stefan Pettersson

0451-74 44 10

 

 

 

 

 

 

SkogCertifiering 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -