Kursen ger kunskap om Kabel-tv-nätens uppbyggnad, komponenter, signaler och arbetssätt, data- och medienätens uppbyggnad, komponenter, signaler och arbetssätt. Eleven får en kunskap kring planering, installation och driftsättning av kommunikationsnät för tele, data och media samt installation och funktionskontroll av ett mindre kabel-tv-nät.

Kursen behandlar installation och funktionskontroll av ett mindre data- och medienät med fiberkabel samt kontaktering av fiberkabel, partvinnad kabel och koaxialkabel. Ger även kunskap kring andra applikationer för kommunikationsnät, till exempel larm och övervakning.

Behandlar lagar och andra bestämmelser om säkerhet för kommunikationsnät och standarder för kommunikationsnät. Val av förläggningssätt med hänsyn till ledningsburna störningar vid samförläggning av kablar. Överlämningspunkter och ansvar på kommunikationsnät för tele-, data- och mediesignaler. Eleven får lära sig inmätningsteknik och registrering av mätdata, registrering och dokumentation av arbetet och enklare felsökning och reparation.

Innehåll:

Introduktion - Koaxialkabel - Fastighetsnät - Partvinnad kabel - Spridningsnät - Optisk fiber

Kurskod: INSKOM01 

  kommunikationsnat 001  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -