Kursen erbjuder reglertekniska laborationer med inställningar av den proportionella förstärkningen och den integrerande förstärkningen samt den deriverande verkan i regulatorn. Eleven kommer att få kunskap om enklare mättekniska laborationer med mätning av temperatur, inkoppling, kontroll och injustering av vanligt förekommande mät- och reglertekniska komponenter med begrepp som NPN/PNP, sink/source, polaritetsskydd och kortslutningsskydd.

Pneumatiska eller hydrauliska ventiler samt pådrags och ställdons funktioner, beteckningar, märkningar och symboler. Kursen behandlar signalföljning och funktionsanalys av en enkel mät- och reglerteknisk anläggning med hjälp av mätinstrument, ritningar, scheman, datablad och manualer. Grundläggande mät- och reglertekniska begrepp, till exempel stegsvar, rampsvar, dödtid, tidskonstant, linjäritet, hysteres, span, zero, kalibrering, onoggrannhet, repeterbarhet, reproducerbarhet, proportionellt band, proportionell förstärkning, integrerande tidskonstant och deriverande verkan.

Grundläggande mätosäkerhet, dess syfte och terminologi. Kunskap ges också inom grundläggande industriell mätteknik med vanligt förekommande metoder för att mäta temperatur, tryck, flöde och nivå. Introduktion till test, kalibrering och spårbarhet för temperatur, tryck, flöde och nivå. Metoder för att identifiera, förebygga och avhjälpa fel i mät- och reglertekniska anläggningar samt metoder för dokumentation av mät- och reglertekniska arbeten.

 

Innehåll:
Introduktion - Felsökning - Givare - Optimering (Lambda, ZN) - Dokumentation - Processanalys - Regulatorn - Signalhantering - Styrdon - Nivå - Temperatur - Tryck - Flöde

Kurskod: MÄTMÄT0

 

  Mat reglerteknik 001  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -