Kursen ge kunskap i elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning, elektriskt material, till exempel ledare, halvledare och isolatorer. Eleven lär sig om elektriska storheter och samband. Likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion.

Kursen visar skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning samt olika spänningssystems funktion inom distribution och industri.

Eleven får kunskap om TN-C-systemets och TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning. Kunskap kring Elektriska och magnetiska fälts uppkomst och verkan samt vagabonderande strömmars uppkomst och utbredning.

Kursen ger också insyn i skyddsledarens funktion och verkan, övertonernas verkan på elnätet och kraftelektroniska utrustningars användning och verkan på nätet.

Innehåll:
Introduktion - Matematik - Grundläggande ellära - Enfas växelström - Seriekretsar - Parallella kretsar - Eldistribution - Störningar på elnätet - Trefas växelström - Transformatorn - Säkerhet

Kurskod: ELLPRA0

 

  praktisk ellara 001  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -