Innehåll:

  • Varför behövs mer avancerad reglerteknik?
  • Placering av givare och ventiler samt justering och kalibrering av dessa.
  • Genomgång av brus, filtrering, olinjäritet, linjärisering, split-range.
  • PID (Lambda-metoden), sampeltid, Lead-kvot etc.
  • Kaskadreglering, parameterstyrning, framkoppling, interaktion mellan processer och kvotreglering.
  • Olika typer av reglersystem, batch, positionering och hastighetsreglering.
  • Felsökning i ett reglersystem.
  • Kärvande och glappande ventiler.
  • Givarproblem och deras konsekvenser.
  • Optimering enligt ny effektiv metod, Lambda-metoden.

 

  reglerteknik 001  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -