Innehåll:

  • Smart pedagogik när det gäller reglertekniken, och framförallt PID-regulatorn.
  • Ger en helhetssyn på reglerteknik, genom verklighetstrogna simuleringar.
  • Problem som är kända av alla är lämpliga för reglertekniska övningar som ger djup förståelse för helheten.
  • Ett stort antal olika typer av processer att laborera med.
  • Beskriver också ingående reglertekniska komponenter, exempelvis vad man ska tänka på när det gäller placering av givare.
  • PID-regulatorn beskrivs på ett enkelt sätt genom att använda enkla animeringar och verklighetstrogen simulering.
  • Programmet utvärderar de optimeringar du gjort.
  • Du får dessutom goda råd om hur du kan förbättra dina optimeringskunskaper.

 

  reglerteknik 002  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -