Sodahuskommittén har via medlemsbruken sett ett ökat behov av mer kunskap hos arbetsledning och driftledning, om sodapannans funktion och det regelverk som styr drift och underhåll av en sodapanna.

Därför rekommenderar SHK en utökning av kursen ”Säkerhet i sodahus”. Kursen utvidgas till två etapper där etapp 1 har fokus på regelverk, sodapannans funktion och driftstörningar. Etapp 2 ser ut som tidigare och är gemensam med certifierade operatörer och personal i driftledande befattning.

P&L har under förra året, tillsammans med SHK:s utbildningsgrupp, tagit fram utbildningen ”Säkerhet i sodahus för arbets- och driftledare ”. Den fanns på 1990-talet men har inte genomförts på många år. Nu har det skett ett stort generationsskifte ute på bruken och det finns många nya personer i arbetsledande befattning.

 

SYFTE

Att arbeta vid sodapannan kan innebära att man behöver ta snabba och betydelsefulla beslut, där arbetsmiljömässiga aspekter spelar stor roll. Då är det viktigt att man känner trygghet i sin yrkesroll. Runt dessa frågor rör sig detta seminarium..

 

MÅL

Deltagarna skall efter seminariet ha kännedom om nya rekommendationer, normer och bestämmelser. Insikt i juridiska aspekter vid tillbudsutredningar samt en ökad insikt om betydelsen av att veta sina befogenheter vid en krissituation.

INNEHÅLL

Utbildningen består av två etapper där Etapp 1 har fokus på regelverk, sodapannans funktion och driftstörningar. Etapp 2 handlar om säkerhet i sodahuset och praktiska tillämpningar av regelverk, föreskrifter och rekommendationer.

 

Etapp 2 är gemensam för certifierade operatörer och personal i arbets- och driftledande befattning.

MEDVERKANDE

Inspecta, Pappers, Arbetsmiljöverket, SHK m.fl.

ANMÄLAN

Länk till anmälningsformulär!

 

 

 

Utbildningstider 2019:

Etapp 2
29-31 oktober - Stockholm

Utbildningstider 2020:

Etapp 1
12-13 maj - Stockholm

Etapp 2
20-22 oktober - Stockholm

Priser:

Etapp 1 - 11 900 SEK.
Etapp 2 - 17 800 SEK.

Kontaktperson:

Anders Engqvist

0451-74 44 17

SkogTeknik 300

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -