Innehåll:

  • Nya laborationer och en helt ny PLC editor som gör det lättare att förstå och fördjupar dina kunskaper.
  • Pedagogik som ökar förståelsen av hur ett PLC arbetar.
  • Ger en helhetssyn på styrteknik genom att applicera den på vardagliga styr problem.
  • Du börjar med enkel programmering av ett PLC-system och slutar med att ha automatiserat en sorteringsmaskin.
  • Du har ett stort antal olika typer av styrobjekt att laborera med.
  • Beskriver också ingående styrtekniska komponenter, exempelvis hur en magnetventil styr cylindern eller vilken funktion en induktiv givare har.

 

  styrteknik 001  

LearnWARE 300

 

© P&L Nordic AB   |   Microsoft Partner - Gold Application Development   -   Vxl. 0451-74 44 00   -